Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego: spotkanie, Gdańsk 25 czerwca 2018

Kilka dni temu, 25 czerwca, w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdański, odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu: Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego. Naszymi partnerami w organizacji tego przedsięwzięcia byli: Centrum Techniki Okrętowej S.A., Politechnika Gdańska, Siemens Industry Software Sp. z o.o. oraz Grupa ODiTK. Tematy spotkania Spotkanie przybliżyło gościom, reprezentującym nowoczesne firmy z branży morskiej…

Modyfikacja geometrii - Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing jest alternatywą dla aktualizowania siatki tak, aby odpowiadała ona zmodyfikowanej geometrii, bez konieczności ponownego generowania całej siatki obliczeniowej. Podczas aktualizowania siatki system Simcenter 3D usuwa i odtwarza na nowo siatkę, na którą zostały wprowadzone zmiany geometryczne, natomiast morfing zapewnia dostosowanie już istniejącej siatki do zmian geometrii. Warto wykonać morfing siatki zamiast jej aktualizacji, gdy: Istotne jest, by zachować etykiety bieżącego…

Graficzny rozkład konturów temperatury przypisanej przy użyciu tabeli zmiennych w Simcenter 3D

Nakładanie temperatur w formie tabeli pól w środowisku Simcenter 3D

Za pomocą pól i wyrażeń można określić, w jaki sposób warunki graniczne, takie jak obciążenia i więzy, mają różnić się pod względem:

  • Przestrzennych domen niezależnych, np. współrzędnych kartezjańskich, walcowych, sferycznych i parametrycznych.
  • Nieprzestrzennych domen niezależnych, np. czas, temperatura i częstotliwość.
  • Domen niezależnych stanowiących połączenia zmiennych przestrzennych i nie przestrzennych.

Definiowanie warstwy przyściennej na wybranych ściankach geometrii w Simcenter 3D

Tworzenie warstwy przyściennej dla analiz CFD w środowisku Simcenter 3D

W przypadku modelowania turbulencji dla analiz CFD ważna jest wielkość siatki obok powierzchni przepływu. Warstwa przyścienna jest preferowana w przypadku modelowania turbulencji, nawet jeśli można by było spełnić te same wymagania dotyczące wielkości siatki ścianki bocznej przy użyciu równoodległych siatek przy mniejszej łącznej liczbie elementów. Poniżej zaprezentowano możliwości tworzenia warstwy przyściennej w połączeniu z siatką czworościenną 4 – węzłową w środowisku…

Siatka zależna 2D – typ symetryczna w Simcenter Multiphysics

Naprężenia montażowe w środowisku Simcenter Multiphysics

Simcenter Multiphysics zapewnia możliwość wykonania analiz wytrzymałościowych, temperaturowych, jak również w pełni sprzężonych dwukierunkowych jak na przykład analiz termiczno – mechanicznych. Program wykorzystuje znakomite narzędzia do krokowego (sekwencyjnego) modelowania pracy konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych, które są niezwykle istotne podczas odwzorowania rzeczywistej pracy konstrukcji. Sekwencyjne modelowanie w środowisku Simcenter zaprezentowano na przykładzie połączenia śrubowego. Podczas dokręcania śrub powstają naprężenia…