Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego: spotkanie, Gdańsk 25 czerwca 2018

Kilka dni temu, 25 czerwca, w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdański, odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu: Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego. Naszymi partnerami w organizacji tego przedsięwzięcia byli: Centrum Techniki Okrętowej S.A., Politechnika Gdańska, Siemens Industry Software Sp. z o.o. oraz Grupa ODiTK. Tematy spotkania Spotkanie przybliżyło gościom, reprezentującym nowoczesne firmy z branży morskiej…