Zastosowanie Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD mebli

Rynek konsumencki cechuje się ciągłym wzrostem wymagań wobec wyrobów na nim oferowanych. Dotyczy to m.in. różnorodności produktów w ogóle, jak również wielowariantowości produktu konkretnego typu. Jednym ze skuteczniejszych sposobów możliwie szybkiego i łatwego uzyskania wielowariantowości danego wyrobu jest wykorzystywanie tzw. parametryzacji w procesie jego konstruowania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań CAD. Parametryzacja w systemie CAD polega na zdolności błyskawicznej zmiany wartości różnorodnych parametrów, charakteryzujących geometrię (rozmiary i kształt),…

Czytaj więcej

Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej wykonana w Solid Edge

Na naszym blogu publikowaliśmy już przykłady wykorzystania Solid Edge przez studentów i artykuły tego typu cieszyły się dużym zainteresowaniem. „Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej” jest artykułem, który rozpoczyna nowy cykl prezentujący szerszej publiczności prace studentów Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, przygotowane w ramach seminariów inżynierskich i magisterskich. Ze względu na konieczność ciągłej poprawy komunikacji interpersonalnej podczas…

Czytaj więcej

Jak stosować zautomatyzowane rozwiązania do wymiarowania współrzędnościowego w Solid Edge ST7?

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób rozbudowano rozwiązania służące do zautomatyzowanego wymiarowania współrzędnościowego w środowisku Rysunku 2D systemu SOLID EDGE ST7. Wymiarowanie współrzędnościowe jest popularnym sposobem nanoszenia informacji 2D na temat lokalizacji określonych cech produktu, zwłaszcza w branży maszynowej i narzędziowej. Wynika to m.in. z tego, iż ten rodzaj wymiarowania jest powszechnie uznany za czytelny oraz intuicyjny nawet w przypadku znaczącego nagromadzenia wymiarów, a dodatkowo docenia się fakt,…

Czytaj więcej

GM System uczestniczy w budowie polskiego, sztucznego serca!

Od ponad 10 lat GM System bierze udział w programie budowy polskich protez serca, dostarczając pracowni sztucznego serca Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu najnowszych rozwiązań CAD – systemu Solid Edge. Z okazji międzynarodowego festiwalu filmów medycznych, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi nakręciła materiał promujący program Polskie Sztuczne Serce. Rezultatem tego programu jest utworzona, w pracowni sztucznego serca, nowa rodzina polskich…

Czytaj więcej

Jak czytelnie wyświetlać środki mas i początki układów współrzędnych w dokumentacji 2D SOLID EDGE ST7?

W kolejnym odcinku naszego cyklu „Wybrane Nowości Solid Edge ST7” opiszemy jak czytelnie wyświetlać środki mas i początki układów współrzędnych w dokumentacji 2D. Jedną z ważniejszych nowości środowiska Rysunku 2D systemu Solid Edge ST7 jest możliwość wyraźnego i czytelnego wyświetlania środków mas modeli oraz początków układów współrzędnych (zarówno dla układów podstawowych, jak też układów dodanych przez użytkownika). Należy przy tym pamiętać, że we wcześniejszych…

Czytaj więcej

Jak funkcjonuje wizualna prezentacja komponentu projektu z poziomu listy części BOM w Solid Edge ST7

Lista części BOM (ang. Bill Of Material) tworzona w dokumentacji złożeniowej 2D w sposób zautomatyzowany – głównie na podstawie modelu złożenia 3D – może zawierać wiele różnych informacji natury alfa-numerycznej. Informacje te mogą być przypisane do różnorodnych składników projektu, zarówno do pojedynczych komponentów złożenia, jak również dla jego poszczególnych podzespołów. Do zbioru omawianych informacji natury alfa-numerycznej należeć mogą dane właściwe dla…

Czytaj więcej

Jak w SOLID EDGE ST7 zautomatyzować aktualizowanie informacji w oznaczeniach tolerancji kształtu i położenia po wprowadzeniu zmian w dokumentacji 2D?

W dokumentacji płaskiej 2D powstałej na bazie modeli 3D, zarówno w dokumentacji wykonawczej, jak i złożeniowej, często zdarza się, że stosunkowo duża liczba adnotacji (np. technologicznych) zawiera w sobie informacje pochodzące z jednego źródła (tj. od tego samego elementu odniesienia). Przykładowo: w dokumentacji wykonawczej: wiele różnych oznaczeń tolerancji kształtu i położenia ma odnosić się w swym zapisie do tej samej bazy pomiarowej oznaczonej np. literą „A”, wówczas ww. nazwa bazy pomiarowej…

Czytaj więcej

Dlaczego praca z dużymi złożeniami w Solid Edge ST7 jest jeszcze wygodniejsza i bardziej wydajna?

Dlaczego praca z dużymi złożeniami w Solid Edge jest jeszcze wygodniejsza i bardziej wydajna? Prezentujemy funkcjonalności przeznaczone do wsparcia prac z dużymi złożeniami 3D CAD w SOLID EDGE ST7, które usprawniają pracę inżynierów m.in. poprzez zarządzanie ich aktualizowaniem oraz analizowanie wybranych relacji montażowych 1. Wstęp Przedstawienie nowych rozwiązań ST7 przeznaczonych do pracy z dużymi złożeniami rozpoczęto w 5 odcinku wchodzącym w skład niniejszego cyklu p.t. „Wybrane nowości…

Czytaj więcej

Dobór sposobu obróbki naroży konstrukcji ramowych w Solid Edge ST7

W kolejnej części cyklu publikacji poświęconemu nowościom Solid Edge ST7, poruszamy temat rozbudowanych funkcjonalności do modelowania konstrukcji ramowych. Pokażemy jak wygląda dobór sposobu obróbki naroży konstrukcji ramowych w Solid Edge ST7. W znacznej części projektów CAD z branży mechanicznej wykonuje się konstrukcje ramowe. Przykładem powyższego jest model przedstawiony na rys. 1 oraz rys. 2 (z różnych kamer), gdzie konstrukcja ramowa (a) służy do zamontowania silnika…

Czytaj więcej

Jak inteligentnie powielać komponenty w złożeniach systemu SOLID EDGE ST7, włącznie z szykiem wzdłuż krzywych przestrzennych?

Jak wykorzystać nowoczesne rozwiązania dostępne w Solid Edge ST7, aby inteligentnie powielać komponenty w złożeniach?  1. Inteligentne powielanie części/podzespołów względem wybranych komponentów odniesienia, już istniejących w złożeniu w różnych lokalizacjach. We współczesnej praktyce projektowej CAD, często tworzy/modyfikuje się złożenia składające się z bardzo wielu części składowych, których łączna liczba może przekraczać nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy. Praca z tak dużymi złożeniami wymaga stosowania specjalistycznych…

Czytaj więcej

Jak zamieniać modele grubościenne na cienkościenne modele blach i rozwijać obiekty nierozwijalne w Solid Edge ST7

W dzisiejsztym odcinku naszego cyklu o wybranych nowościach Solid Edge ST7 prezentujemy narzędzia ze środowiska części blaszanych i wyjaśniamy, jak zastosować SOLID EDGE ST7 aby zamieniać modele grubościenne na cienkościenne modele blach i rozwijać obiekty „nierozwijalne”, np. przetłoczone?  1. Zamiana zróżnicowanych modeli grubościennych na cienkościenne i rozwijalne modele blach. Proces modelowania cienkościennych elementów wykonywanych docelowo z giętych blach często rozpoczyna się od zdefiniowania rozmiarów i kształtu dla…

Czytaj więcej