Znając już szereg metod wyszukiwania geometrycznego (opisane w poprzednich wpisach – LINK), można przejść do omówienia kolejnego z narzędzi, a mianowicie porównywania geometrycznego, które niejako jest kontynuacją pracy z wyszukanymi modelami.

Każdą z wyszukanych przez program części można porównać z modelem bazowym dzięki specjalnemu modułowi o nazwie Part Comparison.

Wyniki wyszukiwania geometrycznego

Rys. 1 Wyniki wyszukiwania geometrycznego.

Moduł Part Comparison umożliwia:

1. Przeglądanie wartości parametrów porównywanych modeli (tylko w sytuacji, gdy oba modele pochodzą z bazy PARTsolutions) – Tabular Compare.

Porównanie tabelaryczne - partsolutions

Rys. 2 Porównanie tabelaryczne.

2. Wybór pozycji z tabeli katalogu, odmiennej od zaproponowanej przez program, bardziej odpowiadającej zamierzeniom użytkownika i wykorzystanie jej do dalszych działań.

3. Porównywanie geometrii 3D.

4. Porównywanie geometrii 2D.

Podczas porównywania geometrii 3D możliwe jest obserwowanie modeli umieszczonych obok siebie, jak i nałożonych jeden na drugi.

Sposoby wyświetlania porównywanych części

Rys. 3 Sposoby wyświetlania porównywanych części.

Dzięki funkcjom wyrównywania obiektów, możliwe jest określenie dowolnego wzajemnego położenia porównywanych modeli.

Wzajemne pozycjonowanie porównywanych części

Rys. 4 Wzajemne pozycjonowanie porównywanych części.

W nałożonych na siebie modelach można w prosty sposób wyszukiwać obszary, którymi geometrie te się różnią.

Sposoby wizualizacji różnic geometrycznych.

Rys. 5 Sposoby wizualizacji różnic geometrycznych.

W przypadku porównywania 2D program generuje charakterystyczne rzuty modeli, w zdefiniowanym wcześniej wzajemnym położeniu.

Wybór rzutu modelu do porównywania

Rys. 6 Wybór rzutu modelu do porównywania.

Ponadto dla wyświetlanego rzutu możliwe jest zdefiniowanie, jakiego typu linie mają być wyświetlane, a jakie ukryte.

Funkcje wymiarowania pozwalają na precyzyjne określenie odległości pomiędzy charakterystycznymi obiektami porównywanych modeli.

Pomiar odległości pomiędzy cechami geometrycznymi porównywanych części

Rys. 7 Pomiar odległości pomiędzy cechami geometrycznymi porównywanych części.

Dzięki swoim wszechstronnym możliwościom, wyszukiwanie geometryczne jest niezastąpionym narzędziem w przypadku:

  • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych geometrycznie podobnych do modeli zaprojektowanych przez użytkownika. Umożliwia to wyeliminowanie konieczności produkcji nowych części na rzecz części standardowych.
  • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych, które mogłyby zastąpić aktualnie używane części standardowe, ze względu na korzyści wynikające z niższych cen lub dogodniejszych warunków dostaw.
  • Wyszukiwania wśród własnych modeli (native parts – modele zapisane w formatach typowych dla konkretnych systemów CAD) części geometrycznie podobnych, lub nawet identycznych. Pozwala to na wyeliminowanie lub znaczne uproszczenie procesu projektowania części, których odpowiedniki były zamodelowane podczas tworzenia wcześniejszych projektów.