Moldex3D eDesignSYNC to całkowicie zintegrowane z systemem CAD, profesjonalne narzędzie do symulacji procesu wtrysku polimerów. Umożliwia łatwą kontrolę i optymalizację projektów wyprasek i form wtryskowych pod kątem ich technologiczności. Pozwala na wykrywanie potencjalnych problemów wytwórczych już na wczesnym etapie projektu, bez konieczności opuszczania środowiska projektowego. Daje możliwość symulacji kompletnego procesu wtrysku, obejmując fazę wypełniania gniazda, docisku i chłodzenia, a także pozwala analizować odkształcenia wyprasek wynikające z zastosowanego procesu.

Aby otrzymać bezpłatną wersję próbną Moldex3D eDesignSYNC, zarejestruj się na stronie: